Home
Het EOMS Collectief
De leergang
Accreditatie
Referenties
Contact

Het EOMS Collectief van start

Vijf vooraanstaande Nederlandse specialisten op het gebied van document processing hebben de krachten

gebundeld om gebruikers en managers van documentsystemen meer bekend te maken met de wereld van outputmanagement. Het initiatief werd enthousiast ontvangen door Xplor en verschillende hardware- en software leveranciers. 

 

De EOMS-leergang kijkt vanuit verschillende niveaus naar de onderdelen van de bedrijfsprocessen die documentoutput genereren. Aan de hand van duidelijke uitleg, schema’s, videofilmpjes, onderlinge discussie en individuele opdrachten worden de deelnemers bekend gemaakt met de complexe wereld van outputmanagement. Daarbij is papier nog slechts één van de kanalen. Ook de inzetbaarheid van sociale media en web/sms komen aan de orde.

Gebundelde expertise leidt tot leergang Enterprise Output Management Solutions

De vijf specialisten ontwikkelden gezamenlijk een uit 10 modules bestaande leergang “EOMS - Enterprise Output Management Solutions”.

De eerste module werd onlangs in klassikaal verband gegeven. De volgende modules zijn gepland met een interval van 4-6 weken. Ze worden in eerste instantie klassikaal gegeven, maar het EOMS Collectief werkt ook aan een e-learning variant waarbij de cursisten in hun eigen tempo de stof kunnen doornemen. Verschillende bedrijven hebben ook belangstelling getoond om de leergang “in-house” te organiseren.

Wat is EOMS eigenlijk?

Met Enterprise Output Management Solutions (afgekort tot EOMS) wordt het totale stelsel aangeduid dat nodig is om transactie- en business gerelateerde boodschappen te verzorgen als een organisatie met haar afnemers communiceert.

De EOMS leergang behandelt alle architecturen, systemen, functionaliteiten en processen die nodig zijn om dergelijke output te generen, opnieuw te gebruiken en vooral te managen

Top

EOMS Collectief | info@eomscollectief.nl